Bearbejdning af pultruderede profiler

Bearbejdning af pultruderede profiler

Bearbejdning og montage af glasfiberarmerede løsninger minder meget om at arbejde med hårdt træ. Nedenfor finder du vores anbefalinger til arbejdet med glasfiber. Er disse instruktioner ikke fyldestgørende, står Fiberline klar til at svare på yderligere spørgsmål i forbindelse med konkrete projekter. 

Fiberline kan også udføre bearbejdninger og montage, som en integreret del af produktet, når kunden efterspørger et færdigt modul, klar til indbygning. I så fald kan vi varetage fx opskæring, boring, CNC-bearbejdning, overfladebehandling ligesom vi også kan klargøre løsningen til slutmontage.

Krav til værktøj og maskiner

Generelt anbefaler vi, at der anvendes maskiner beregnet til stålbearbejdning på grund af armeringens slidende egenskaber. Hvis der er tale om enkeltstyksproduktion, er det dog muligt at anvende maskiner til træbearbejdning. Læs mere om vores anbefalinger under de enkelte bearbejdningsmetoder herunder.

Pultruderede, glasfiberarmerede profiler er elastiske, og der kan ved bearbejdning af større længder forekomme vridning og krumning. Det er derfor nødvendigt altid at sørge for fast, vibrationsfri understøtning og fastholdelse. 

Savning

Ved savning skal der anvendes diamantbelagte værktøjer. En rundsav eller stiksav er ideel til rette snit. Ved savning bør profilet fastholdes på et fast og vibrationsfrit underlag. Ved større serier bør anvendes klinger med diamantbelægning. Herved opnås glatte snitflader uden grater.

Skærehastigheden bør være 60 m/sek, og for at opnå det bedste resultat skal tilspændingen være let. For kraftig tilspænding øger blot slid på klingen.

Boring

Boring i profilerne kan foretages forholdsvis enkelt. Til boring af enkelte huller eller små serier anvendes almindeligt metalbor

Ved større serier anbefales det at anvende specialbor. Med dette bor opnås en skarp hulkant uden „boreskæg“ - også ved udgangen af boret. Boret er designet til at give mindst mulig vibration ved boring vinkelret på overfladen, hvilket er en yderligere fordel, når der anvendes håndboremaskiner.

Ved boring af større huller kan der anvendes kopbor med centerbor. For at undgå grater ved hulkanten bores delvist igennem fra den ene side af profilet, hvorefter resten bores fra den anden side.

Slibning og afgratning

Pultruderede profiler kan slibes med sandpapir. Ved større opgaver anbefales det at anvende båndpudsere med stor båndhastighed og lille tilspænding.

Montage

I denne video viser vi dig tre nemme måder at montere firkantrør enten med muffe, indsats eller spændeskive. Vores firkantrør bruges bl.a. til gelænderløsninger til broer og trapper.

Drejning

Ved drejning bør anvendes hårdmetal-platter. Hastigheder på op til 400 m/min kan anvendes, og en spånvinkel på 10 - 15° vil give det bedste resultat. Tilspænding afhænger i stor udstrækning af opspændingens stabilitet, men ligger typisk mellem 0,05 og 0,5 mm/omd. Afhængig af maskine og opspænding kan spåndybden være op til 10 mm. Ved anvendelse af afrundede drejestål og luft- eller væskekøling opnås den bedste overfladefinish. Drejning kan også foregå med en roterende, diamantbelagt fræser anbragt i stålholderen.

Fræsning

Det anbefales at fræse med diamantbelagt fræser. Ved denne bearbejdningstype kan der anvendes værktøj med en spånvinkel på mellem 5° og 15°. Tilspændingen kan være op til 0,5 mm/omd, og hastigheder på op til 1000 m/min vil give de bedste resultater. Ved for store tilspændinger vil der ske uhensigtsmæssig opvarmning af overfladen med et dårligere resultat til følge.

Stansning

Pultruderede profiler med op til 4 mm godstykkelse kan stanses ved brug af almindeligt hårdmetalstempel. Ved større godstykkelse bør anvendes et specialudformet stempel, som gradvist gennemlokker profilerne. Udstansede huller er 0,05 - 0,1 mm mindre end stemplet. Spillerum mellem stempel og matrice bør være ca. 50% mindre end ved stansning i stål.

Gevindskæring

Skæring af gevind kan ikke anbefales til større belastninger, dog anvendes selvskærende og selvborende skruer i stor udstrækning. Hvis der er behov for gevindbefæstelse i plader, kan blindnittemøtrikker af forskellig type i rustfrit stål eller aluminium anvendes.

Vandstråleskæring

Vandstråleskæring anvendes til udskæringer i plader og massive profiler i op til ca. 20 mm tykkelse. Ved ikke-massive profiler kan det være problematisk at anvende vandstråleskæring til bearbejdning. Strålen bliver diffus ved gennemskæring af første godstykkelse og er derved ikke i stand til at skære det bagvedliggende gods med tilstrækkelig nøjagtighed. Profiler kan ligeledes bearbejdes ved laserskæring med anvendelse af beskyttelsesgas som argon eller tilsvarende.

Krav til arbejdsmiljø

Du kan finde flere informationer i vores sikkerhedsdatablade

Share