Kvalitet

Kvalitet

Fiberlines kunder skal opleve høj kvalitet og professionalisme i al kontakt med virksomhedens medarbejdere og brug af virksomhedens produkter.

Se Fiberlines kvalitetspolitik her

God kvalitet tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders holdning. Vi vil derfor med målrettet rekruttering og personaleudvikling sikre en stab af medarbejdere, der har vilje og evne til at holde et højt kvalitetsniveau i deres arbejde. Fiberlines kvalitetsstyringssystem er certificeret efter DS/EN ISO 9001 og forankret i virksomhedens værdier.

Kvalitetsstyringssystemet skal på overskuelig måde dokumentere koordineringen mellem virksomhedens processer. Tæt samarbejde og god kommunikation mellem kunder, leverandører og medarbejdere skal sikre, at Fiberline altid tilbyder og leverer den optimale løsning i forhold til kundens behov.

Vi vil altid levere i aftalt kvalitet til aftalt tid. Leveringssikkerhed og reklamationsantal skal overholde de aktuelle målsætninger.
Vi vil forudse og afværge potentielle kvalitetsbrist ved grundigt at planlægge nye projekter og løbende overvåge og analysere data. Vi vil arbejde systematisk med at opsamle og udnytte vores erfaringer.

Kvalitetsstyringssystemet skal løbende udvikles for at sikre fortsat kundetilfredshed og værdiskabelse. Vi vil opstille og forfølge konkrete og ambitiøse forbedringsmål i alle funktioner og på alle niveauer i organisationen. Sunde forretningsprincipper skal være indarbejdet i kvalitetsstyringssystemets processer. Der skal løbende ske en effektivisering og administrativ forenkling af kvalitetsstyingssystemet.
 

Testprogram

Fiberline foretager løbende en elektronisk registrering og arkivering af alle procesdata og udfører SPC (statistisk proceskontrol).

Fiberline tester i forbindelse med:

Finudvikling
- Vi tester løbende under finudvikling af proces og produkter.
- Den løbende optimering baserer sig på Six Sigma-indfaldsvinklen.

Nul-serier
- Nul-serier testes efter et omfattende program i tæt samarbejde med kunden, før nye produkter frigives til produktion.
- Hver eneste længde måles og testes, og der foretages en løbende evaluering internt og i samarbejde med kunden.
- Alle kørselsparametre, intervaller, specielle målefixturer og kontrolinstruktioner evalueres.
- Før frigivelse til produktion foretages en FAI-inspection.

I drift
- Vi foretager en løbende kontrol for hver eneste produktion.

Kontrollen omfatter:

  • Overvågning af procesparametre
  • Indgangskontrol af råvarer (matrix, fibre og måtter)
  • Styrkeegenskaber
  • Farve
  • Overflade
  • Skærpede interne tolerancer, der optager måleusikkerhed
  • Konstruktionsprofiler kontrolleres i henhold til EN 13706

ISO 9001

Fiberline bruger ISO-certificeringen som et aktivt værktøj i virksomhedens strategiarbejde. Organisationen skal samle sig om at skabe værdi for kunden og virksomheden.
Det skaber vi ved effektive arbejdsgange og administrativ forenkling som bunder i et kendskab til kundens krav.

 

Share