Additiver

Additiver

Additiver er en fællesbetegnelse for tilsætninger til matrixen. Alt efter deres formål kan additiver grundliggende opdeles i tre hovedgrupper: prisreducerende additiver, procesrelaterede additiver og funktionsrelaterede additiver. Formålet kan således variere, men tilsætning af additiver vil altid påvirke profilernes korrosionsbestandighed samt deres mekaniske og brandtekniske egenskaber.
 

Procesrelaterede additiver

Procesrelaterede additiver er stoffer med gunstig indvirkning på pultruderingsprocessen og på det udhærdede profils egenskaber og udseende. Eksempelvis kan nævnes det såkaldte „low-profile-additiv", der anvendes for at undgå for meget krymp ved udhærdning af profilerne. Additivet hindrer dannelse af mikrorevner i overfladen og giver profiler med højere korrosionsbestandighed og bedre udmattelsesegenskaber. Ligeledes opnås profiler med nøjagtigere geometriske tolerancer og lave indre spændinger.
 

Funktionsrelaterede additiver

Funktionsrelaterede additiver er tilsætningsstoffer, som har en gunstig effekt i forhold til det færdige profils anvendelse. Tilsætning af farvepigmenter er et eksempel herpå. Brandhæmmende additiver er et andet eksempel. Sidstnævnte tilsættes for at opnå selvslukkende egenskaber og formindsket flammespredning.

Funktionsrelaterede additiver kan naturligvis også tilsættes i så store mængder, at det forringer profilets mekaniske egenskaber.

Se iøvrigt afsnit om Fiberline Kvalitetskodex, side 0.10-0.11 i Konstruktionshåndbogen.
 

Prisreducerende additiver*

Prisreducerende additivers eneste funktion er at fylde formen ud, og tilsætning af sådanne additiver gør det muligt at reducere mængden af de dyrere armerings- og matrixmaterialer. Prisen på det færdige profil vil derfor kunne reduceres tilsvarende. Profilerne vil få væsentligt dårligere mekaniske egenskaber, når mængden af armering reduceres. De fleste typer prisreducerende additiver medfører endvidere profiler med lavere korrosionsbestandighed og forringet modstandsevne overfor de fleste kemikalier.

*Benævnes ofte fyldstoffer


 

Share