Case stories

Rensningsanlæg

Med et holdbart og korrosionsbestandigt kompositmateriale er vores planker velegnet til aggressive miljø, fx resningsanlæg.

Kompositplanke står distancen i barskt miljø

På et af Nordeuropas største renseanlæg skiftede man de tærede aluminiumsplanker ud med kompositplanker fra Fiberline.

Aars Renseanlæg løser korrosionsproblemer med kompositdæk

Det aggressive spildevand har gradvist fået aluminiumsplankerne til at korrodere på rotorbroen, derfor valgte man i stedet at montere kompositplanker.

Afdækning af tanke hos Skive renseanlæg

For at minimere risikoen for lugtgener har Skive renseanlæg overdækket spildevandstanke med glasfiberplanker.