Fremstilling

Fremstilling

En moderne fabrik

Med vores moderne fabrik i Middelfart har vi skabt de bedste rammer for at kombinere energieffektiv produktion og et godt arbejdsmiljø.

 

 

Fiberline-profiler fremstilles i en kontinuerlig proces kaldet pultrudering. I processen trækkes fibre igennem et opvarmet formværktøj, hvor de imprægneres med flydende plast og hærder i profilets endelige geometri. De fleste Fiberline-profiler består af 60-70 % glas og 30-40 % hærdeplast.

Pultrudering er en produktionsform, som effektivt begrænser afdampningen af flygtige stoffer, da det foregår som en lukket proces.

Da hærdeprocessen i sig selv udvikler varme, er energiforbruget pr. produceret enhed samtidig lavt

For Fiberline handler miljø om ordentlighed og ansvarlighed. Vi gør os umage for at udnytte ressourcerne effektivt – det styrker konkurrencekraften og skåner miljøet.
 

 

 

 

 

 

 

Share