Hvorfor anvende komposit til broer?

Hvorfor anvende komposit til broer?

 

Her kan du blive inspireret i brugen af glas- og kulfiberkompositter til moderne brobyggeri og se de konkrete fordele ved en kompositbro - nemlig vedligeholdelsesfriheden og den lave vægt, der muliggør lettere konstruktioner, mindre fundamenter og hurtigere opførelse. Materialets kan både anvendes til opførelse af helt nye konstruktioner og til renovering af ældre, korroderede broer.

Lav vægt kombineret med stor styrke
Konstruktioner i glasfiberarmeret plast har lav vægt kombineret med stor styrke. Den lave vægt betyder lave omkostninger til transport og montage, behov for mindre fundamenter og lettere håndtering. Hos Fiberline er vi certificeret i henhold til en række certifikater og standarder. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler og samarbejder med os. Se samlet oversigt her

Kan fabriksfremstilles
På grund af den lave vægt kan broerne fremstilles i en fabrikshal og derefter transporteres til byggepladsen med specialtransport. På montagestedet kan broerne i løbet af få timer monteres på i forvejen forberedte fundamenter. Dette arbejde kan også udføres om natten, så trafik eller togdrift forstyrres mindst muligt. 

Minimal vedligeholdelse og lang levetid
Konstruktioner i glasfiber- og kulfiberarmeret plast har en lang levetid og påvirkes hverken af regn, salt eller frost. Konstruktionerne kræver derfor kun kosmetisk vedligeholdelse. Udgifterne til vedligeholdelse er derfor lavere end for konstruktioner af traditionelle materialer som beton, stål og træ, der vil rådne, ruste eller forvitre. 

Hurtig bearbejdning og montage
Materialet kan bearbejdes lige så enkelt og hurtigt som træ. Vi anbefaler dog at anvende udstyr forsynet med diamantværktøj. Hurtig installation af broer betyder en minimering af trafikforstyrrelse. Se, hvor nemt det er i vores How to videoer her

Korrosions- og vejrbestandighed
Konstruktionsprofiler, gitterriste og planker er bestandige over for UV-stråler, saltvand og kemikalier. Fiberline har i samarbejde med udvalgte leverandører udarbejdet en retningsgivende kemikaliebestandighedsliste, der viser profilernes modstandsdygtighed i korrosive omgivelser. Se listen her

Termisk og elektrisk isolationsevne
Fiberline konstruktionsprofiler har gode termiske egenskaber og danner hverken kulde- eller varmebroer. Desuden er de elektrisk isolerende og kræver derfor ikke samme opfattende jording som fx stål. 
 

Share