Materialekombinationer og tolerancer

Materialekombinationer og tolerancer

Pultruderingsprocessen giver mulighed for forskellige armerings- og matrixkombinationer.

Standard er glasfiberarmeret polyester. Andre kombinationer efter aftale.

Se materialekombinationer og tolerancer:

Matrix
Armering
Glasfiber
Kulfiber
Aramidfibre
Polyester
X
X
X
Vinylester
X
X
-
Fenol
X
X
X
Epoxy
X
X
X
Polyurethan
X
X
X

Profilernes styrkeegenskaber (armeringens art og opbygning) og modstandsdygtighed (matrix) kan dermed skræddersys til den ønskede anvendelse.

Tolerancer

Profilbredde og højde: +/- 1%
Godstykkelse: +/- 10%
Længde: -0/+20
Vægt: +/- 10%

Specielle tolerancekrav kan tilgodeses.

Share