Matrix

Matrix

Matrixens rolle i et kompositprofil er dels at binde armeringen sammen dels at holde armeringen placeret de korrekte steder i forhold til tværsnittet for optimal udnyttelse af de mekaniske egenskaber. Matrixtypen er ligeledes bestemmende for egenskaber som korrosionsbestandighed, elektrisk isoleringsevne, brand og temperaturbestandighed.

Grundlæggende er følgende tre matrixtyper velegnede til pultruderingsprocessen: Polyester, epoxy og fenol
 

Polyester

Polyester er den mest anvendte matrixtype, idet den giver en komposit med gode allround-egenskaber.

Umættet polyester kan deles op i tre hovedgrupper: orthopolyester, isopolyester og vinylester. I forhold til orthopolyester giver isopolyester øget slagsejhed og højere fleksibilitet samt bedre modstandsevne overfor temperaturpåvirkning. Korrosionsbestandigheden øges ligeledes.

Vinylester har endnu bedre korrosionsbestandighed og termiske egenskaber. Da vinylester har større brudforlængelse end ortho- og isopolyester, fås ligeledes en komposit med bedre slagfasthed og forbedrede udmattelsesegenskaber.
 

Epoxy

Epoxy bruges hovedsageligt til kulfiberarmerede profiler og giver kompositter med bedre udmattelses- og mekaniske egenskaber. Epoxy har højere modstandsevne overfor termiske påvirkninger og har bedre elektriske egenskaber.
 

Fenol

Fenol bruges hvor der stilles krav om høj brandmodstandsevne, temperaturbestandighed, lav røgudvikling og meget lille flammespredning under brandpåvirkning. 

Share