Naturligt ventileret køletårn

Naturligt ventileret køletårn

Den indre konstruktion i et naturligt ventileret køletårn kan designes i kompositprofiler som fx. rør, bjælker, og kan også udgøre støttesøjler for indbygning af køleren. 

Glasfiberarmeret plast har som konstruktionsmateriale den fordel, at materialet kombinerer en række egenskaber, som normalt ikke findes samlet i et enkelt materiale.

Specielt kan nævnes, at materialet på en gang har høj styrke og lav vægt, samtidig med at det er korrosionsbestandigt.
 

Bærende konstruktioner til køletårne

Netop profilernes korrosionsbestandighed gør dem velegnet til bærende konstruktioner i et køletårn, hvor profilerne konstant er udsat for vandpåvirkning. 

 

Gangbroer til køletårn

Netop profilernes korrosionsbestandighed gør dem velegnet til gangbroer i et køletårn, hvor profilerne konstant er udsat for vandpåvirkning.
Til gangbroer er Fiberline Planke og riste velegnet. Disse leveres også med sandbelægning, som giver en skridsikker overflade.

 

Gelænder til køletårne

Netop profilernes korrosionsbestandighed gør dem velegnet til gelænder i et køletårn, hvor profilerne konstant er udsat for vandpåvirkning.
 

Støttesøjler til køleelementer

Netop profilernes korrosionsbestandighed gør dem velegnet til konstruktioner som fx støttesøjler til kølerelementer i et køletårn, hvor konstruktionen konstant er udsat for vandpåvirkning.

 

Projektstyring af køletårnsprojekter

Vi har et bagland af dygtige udviklingsfolk, produktingeniører, salg- og ordermanagement, der kan lede et projekt fra ide til færdigt produkt. Tilsammen holdes der styr på hele projektets forløb og vi sikrer derved levering efter kundens krav og ønsker.