Nyt genanvendelses-koncept døbt CompoCycle

Nyt genanvendelses-koncept døbt CompoCycle

Nu er det officielt. Det nye koncept for genanvendelse af glasfiberaffald har fået navnet CompoCycle og er det første vigtige skridt i et frivilligt europæisk retursystem for affald fra kompositbranchen.

Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem de tyske virksomheder, Zajons og Holcim (Deutschland) AG, som ved hjælp af en patenteret proces gør det muligt at omdanne glasfiberaffald til cement-råstof. Fiberline har som den første danske virksomhed indgået aftale om deltagelse i konceptet, der vil få betydning for en lang række brancher, der anvender glasfiber.

Den europæiske kompositindustri bakker også op om løsningen og slår fast, at cementruten er den mest bæredygtige genanvendelsesløsning for glasfiber. Metoden sikrer fuld materiale- og energiudnyttelse, som er i overensstemmelse med det Europæiske Affaldsdirektiv.

Fra Fiberlines side håber Bæredygtighedschef Benedikte Jørgensen, at andre vil følge eksemplet og træde ind i ordningen: "For Fiberline har det betydet, at vi er tæt på at nå vores mål om "nul deponi". Vi mener, at cementløsningen er en enkel og bæredygtig måde at udnytte de ressourcer, der ligger i udtjent glasfiber. Vi er glade for, at den europæiske brancheforening bakker op om løsningen, og vi håber, der kommer en bred tilslutning fra kompositindustrien".

Læs mere om livscyklusperspektiv

Læs om genanvendelse i dag
 

Sådan genanvender Zajons glasfiberen:
Glasfiberarmeret plastkomposit, i daglig tale kaldet glasfiber, består af glasfibre indstøbt i hærdeplast. I cementproduktion er man afhængig af store mængder sand. Og sand er netop hovedbestanddelen i glas og glasfiber. Desuden kan hærdeplasten udnyttes som energikilde i cementproduktionen og dermed erstatte brugen af fossile brændstoffer.

  1. Fiberline sender glasfiberaffaldet til Zajons.
  2. Zajons knuser glasfiberen i en kæmpe kværn og justerer brændværdien ved at tilsætte andre typer genbrugsmaterialer i en patenteret proces.
  3. Det færdige genbrugsmix sendes til Holcim.
  4. Holcim tilsætter genbrugsmixet til de store cementovne på cementværker i Nordtyskland, og ud i den anden ende kommer den færdige cement.

Det betyder, at når man nyttiggør 1000 tons Fiberline profiler, sparer man ca. 450 tons kul, 200 tons kridt, 200 tons sand og 150 tons aluminiumoxid (Ref.: Holcim, 2010). Der er ingen støv, aske eller andre biprodukter ved processen.

Læs mere på