Levering rundt i Europa Rådgivning og kundeservice - Tlf: 76327779
Du har ingen varer i din indkøbskurv.

Matrix

Matrixens rolle i et kompositprofil er dels at binde armeringen sammen dels at holde armeringen placeret de korrekte steder i forhold til tværsnittet for optimal udnyttelse af de mekaniske egenskaber. Matrixtypen er ligeledes bestemmende for egenskaber som korrosionsbestandighed, elektrisk isoleringsevne, brand og temperaturbestandighed.

Grundlæggende er følgende tre matrixtyper velegnede til pultruderingsprocessen: Polyester, epoxy og fenol

Polyester

Polyester er den mest anvendte matrixtype, idet den giver en komposit med gode allround-egenskaber.

Umættet polyester kan deles op i tre hovedgrupper: orthopolyester, isopolyester og vinylester. I forhold til orthopolyester giver isopolyester øget slagsejhed og højere fleksibilitet samt bedre modstandsevne overfor temperaturpåvirkning. Korrosionsbestandigheden øges ligeledes.

Vinylester har endnu bedre korrosionsbestandighed og termiske egenskaber. Da vinylester har større brudforlængelse end ortho- og isopolyester, fås ligeledes en komposit med bedre slagfasthed og forbedrede udmattelsesegenskaber.

Epoxy

Epoxybruges hovedsageligt til kulfiberarmerede profiler og giver kompositter med bedre udmattelses- og mekaniske egenskaber. Epoxy har højere modstandsevne overfor termiske påvirkninger og har bedre elektriske egenskaber.

Fenol

Fenol bruges hvor der stilles krav om høj brandmodstandsevne, temperaturbestandighed, lav røgudvikling og meget lille flammespredning under brandpåvirkning.

Additiver

Additiver er en fællesbetegnelse for tilsætninger til matrixen. Alt efter deres formål kan additiver grundliggende opdeles i tre hovedgrupper: prisreducerende additiver, procesrelaterede additiver og funktionsrelaterede additiver. Formålet kan således variere, men tilsætning af additiver vil altid påvirke profilernes korrosionsbestandighed samt deres mekaniske og brandtekniske egenskaber.

Procesrelaterede additiver

Procesrelaterede additiver er stoffer med gunstig indvirkning på pultruderingsprocessen og på det udhærdede profils egenskaber og udseende. Eksempelvis kan nævnes det såkaldte „low-profile-additiv", der anvendes for at undgå for meget krymp ved udhærdning af profilerne. Additivet hindrer dannelse af mikrorevner i overfladen og giver profiler med højere korrosionsbestandighed og bedre udmattelsesegenskaber. Ligeledes opnås profiler med nøjagtigere geometriske tolerancer og lave indre spændinger.

Funktionsrelaterede additiver

Funktionsrelaterede additiver er tilsætningsstoffer, som har en gunstig effekt i forhold til det færdige profils anvendelse. Tilsætning af farvepigmenter er et eksempel herpå. Brandhæmmende additiver er et andet eksempel. Sidstnævnte tilsættes for at opnå selvslukkende egenskaber og formindsket flammespredning.

Funktionsrelaterede additiver kan naturligvis også tilsættes i så store mængder, at det forringer profilets mekaniske egenskaber.

Se i øvrigt afsnit om Fiberline Kvalitetskodex i Konstruktionshåndbogen.

Prisreducerende additiver*

Prisreducerende additivers eneste funktion er at fylde formen ud, og tilsætning af sådanne additiver gør det muligt at reducere mængden af de dyrere armerings- og matrixmaterialer. Prisen på det færdige profil vil derfor kunne reduceres tilsvarende. Profilerne vil få væsentligt dårligere mekaniske egenskaber, når mængden af armering reduceres. De fleste typer prisreducerende additiver medfører endvidere profiler med lavere korrosionsbestandighed og forringet modstandsevne overfor de fleste kemikalier.

*Benævnes ofte fyldstoffer