Levering rundt i Europa Rådgivning og kundeservice - Tlf: 76327779
Du har ingen varer i din indkøbskurv.

Energipolitik for Fiberline A/S

Fiberline baserer sin forretningsmodel på at levere strukturelle materialer til det energieffektive samfund. Det er en central del af virksomhedens funktionsmåde hele tiden at forsøge at skabe mere med mindre. Denne holdning til industriel produktion og produkternes rolle i fremtidens samfund medfører følgende retningslinier for Fiberlines energistyring:

  • Vi overholder som minimum lovgivningen og de supplerende krav, vi har tilsluttet os, hvad angår energiforbrug og energistyring i de lande, hvor vi har aktiviteter.
  • Vi tilstræber at være best in class inden for egen branche.
  • Vi sælger et produkt til kunden, som hjælper ham med at nedbringe sit eget energiforbrug i forhold til traditionelle strukturelle materialer, eller det hjælper med at skabe god og effektiv alternativ energi
  • Vi tilstræber, år for år at nedbringe vores eget energiforbrug per produceret enhed. Konkrete mål herfor fastlægges årligt.
  • Vi tilstræber, at vores samarbejspartnere i leverandørkæden ligeledes er energieffektive
  • Vi sikrer gennem energirigtig projektering og systematisk vedligehold, at produktionsapparatets energieffektivitet optimeres ved nyindkøb og vedligeholdelsesaktiviteter.

Virksomhedens ledelse planlægger årligt aktiviteter til reduktion af energiforbrug mv. ligesom ledelsen årligt evaluerer det forgangne års indsats med henblik på yderligere forbedring. Ledelsen sikrer tilgængelig information og nødvendige ressourcer til at indfri de opstillede målsætninger og mål.