Sådan forløber et udviklingsprojekt

Sådan forløber et udviklingsprojekt

I tæt samarbejde med kunder over hele verden udvikler vi kundespecifikke døre- og facadeprofiler, der på hver sin måde hjælper med at skabe MERE MED MINDRE. Derfor foregår vores udviklingsarbejde i henhold til APQP – advanced product quality planning –en standard, der sikrer gode kompositløsninger. 

Udvikling af en ny type vindues- eller facadeprofil finder sted efter denne projektmodel:

1. Kravspecifikation:
Sammen med kunden afklares ønsker og krav til projektet og der opstilles en projektplan med tidsplaner, arbejdsfordeling etc. Desuden forholder projektet sig til nationale såvel som internationale lovkrav og standarder. Kravene til konstruktioner med 3-lag glas medfører, at valg af beslag har stor betydning for konstruktionen. Eksempel: Vi tilpasser profilerne til eksisterende beslag på markedet. I et samarbejde med beslagsleverandører udarbejder vi eventuelle tilpasninger.

2. Løsningsbeskrivelse:
Fiberline skitserer løsningsforslag. I denne fase udarbejdes også overslagsberegninger på priser.

3. Modelbygning og forsøg:
I denne fase udarbejder vi prototyper. Som et led i designprocessen kan Fiberline tilbyde 3D-print. Teknikken skaber et godt beslutningsgrundlag, som kan være med til at forkorte projektets tidshorisont. I denne fase foretages også tests hos Fiberline eller hos eksterne institutioner. Det kan f eks. være:

  • Test af nedbøjning
  • Skrueudtræksforsøg
  • Vedhæftningstest
  • Lak- eller folietest
  • Limtest
  • FEM-analyser af geometrier
  • Test af forskydningsstyrke

Muligheden for limning af kompositprofiler og glas åbner for innovative, elegante og energirigtige designløsninger.

4. Tilretning og værktøjskonstruktion
Når profildesignet er fastlagt efter fase 3 konstrueres formværktøjet.

5. Nulserier
Nulserier testes efter et omfattende program i tæt samarbejde med kunden. Kunden får udleveret udfaldsprøver til godkendelse og får samtidig leveret de første ca. 200m for at kunne konstruere og teste de nye profiler. Herefter foretages evt. justeringer af værktøjet, hvis det er nødvendigt, samt køre en ny nulserie og dertilhørende nye udfaldsprøve. 
Kunden modtager altid 2 stk. udfaldsprøver samt en protokol, hvoraf den ene udfaldsprøve og protokolen sendes tilbage til Fiberline i underskreven tilstand og bliver arkiveret og brugt som referencemodel til frigivelse af serieproduktionen.   

6. Frigørelse af produktet til produktion og levering
Når nulserien og dermed udfaldsprøven er godkendt af kunden frigives profilet til endelig produktion og levering.

7. Opfølgning på produktet hos kunden
Efter leveringen hos kunden sikrer vi os at kvaliteten er i overenstemmelse med kundens forventninger, samt evaluerer på projektetforløbet.
 

Share