Komposit

Pultrudering er en proces til kontinuerlig fremstilling af kompositprofiler med konstant tværsnit og med materialeegenskaber, der nøjagtigt er tilpasset anvendelsen

Fiberlines procesbeherskelse sikrer konstruktøren stor designfrihed med hensyn til både udformning, egenskaber og konstruktion af den færdige løsning.

Matrixens rolle i et kompositprofil er dels at binde armeringen sammen dels at holde armeringen placeret de korrekte steder i forhold til tværsnittet for optimal udnyttelse af de mekaniske egenskaber

Armeringens rolle i kompositte materialer er hovedsageligt at tilføre materialet mekaniske egenskaber som styrke og stivhed

Additiver er en fællesbetegnelse for tilsætninger til matrixen

Pultruderingsprocessen giver mulighed for forskellige armerings- og matrixkombinationer

Fiberlines procesbeherskelse sikrer konstruktøren stor designfrihed med hensyn til både udformning, egenskaber og konstruktion af den færdige løsning.